• {{data.ParaBirimi}} : {{data.Satis}}

Becayiş Nedir ? Nasıl Becayiş Yapılır ?

Güncelleme Tarihi: 11/23/2023 12:56:18 AM

Becayiş Nedir ?                                                                                                                   

Becayiş, tanım olarak karşılıklı olarak yer değiştirmektir. Becayişin tanımı, 657 sayılı Kanunun 73'üncü maddesinde yapılmıştır;

"Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır."


Kimler Becayiş Yapabilmektedir ?

Kamu Kurum ve Kuruluşu niteliğinde bulunan tüm kurumlarda görev yapmakta olan personel becayiş yapabilmektedir. Ancak bazı kadrolarda becayiş için bekleme şartları bulunmaktadır. Örneğin; 3+1 Sözleşmeli Personel bir bakanlıkta 1 (Bir) yıllık sürenin sonunda becayiş yapabilirken, farklı bir bakanlıkta bu süre 4 (Dört) yıl olarak uygulanmaktadır.

Kadrolu Memur

4/B Sözleşmeli Personel

(3+1) Sözleşmeli Personel

Sürekli İşçi 

4924 Sözleşmeli Personel 

399 KİT Personeli                                                                                                                                                            


Becayişin Şartları Nelerdir ?                                                                                             

"Becayiş aynı kurum personeli arasında yapılır. Yani Sağlık Personeli ile Maliye Bakanlığı personeli karşılıklı olarak yer değiştiremez. Örneğin;Sağlık Bakanlığına bağlı Van ile Erzurum illerinde çalışan sağlık personeli karşılıklı olarak yer değiştirebilir. Becayişte, sınıf ve ünvan aynı olmalıdır. Örneğin Bilgisayar mühendisleri kendi aralarında, hemşireler kendi aralarında becayiş yapabilirler. 

Becayiş'in atamaya yetkili amirce uygun bulunması gerekmektedir. Örneğin Mersin ile Adana arasında becayiş yapacak Sağlık Bakanlığı personelinin bir dilekçe ile il veya ilçe müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa başvurması ve Bakanlığın da bunu uygun görmesi gerekmektedir. Her kurum veya bakanlık atama ve nakil yönetmeliğinde becayiş hususuna yer vererek açıklama getirmiştir. Becayiş şartlarını her kurum veya bakanlık özel olarak belirlemiştir.                                                                      


Becayişin Dönemi Var Mıdır ?                                                                                         

657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmemiştir. Ancak öğretmenlerin eğitim ve öğretimin bütünlüğü çerçevesinde ara tatil veya okul bitiminde başvurmaları daha uygun olacaktır.


Becayişin Kabul Edilmeme İhtimali Var Mı ?                                                     

657 sayılı Kanun, her ne kadar becayiş için atamaya yetkili amirin onayını zorunlu görmüşse de, onay verilmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır. İdarenin yaptığı ve yapacağı tüm işlemlerin kamu yararına uygun olması gerekmektedir. Becayişte kamu yararı açısından, olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır. Bu nedenle uygun becayiş talebine izin verilmemesi halinde açılacak bir dava kazanılır.

                                                                                                       

Zorunlu Hizmet Becayişe Engel Midir ?                                                              

Öğretmenler ve sağlık personeli zorunlu hizmete tabidir. Bu nedenle zorunlu hizmet gören personelin becayiş isteyeceği ilinde zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olması gerekmektedir.                                                                                                                                            

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Becayiş İle İlgili Maddesi                

“Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme: Madde 73- (Değişik: 31.7.1970- 1327/32 md.; 30.5.1974-KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.”


Sürekli İşçiler İçin Becayiş

696 KHK ile kadroya geçirilen sürekli işçilerin tayin haklarının kısıtlanmış olması nedeniyle, toplu sözleşmeler ile kazanılan birçok tayin maddesi uygulanmamaktadır. Ancak becayiş talepleri herhangi bir sorun yaşanmaksızın yerine getirilmektedir. Bu nedenle işçiler için en hızlı yer değişikliği sistemi karşılıklı yer değiştirme sistemi olmuştur.


Nasıl Becayiş Yapılır ?

Becayiş için karşılıklı mutabakat sağlayan personelin aynı süreler içerisinde dilekçelerini (Dilekçelerinde becayiş yapacakları kişilerin bilgilerini ileterek) kurumlarına vererek becayiş süreci başlatılır. Becayiş talepleri yetkili birimlere ulaştıktan sonra uygun bulunması halinde gerçekleştirilir.

                                                                                                                                

tayinsepeti.com üzerinden becayiş

Türkiye'nin en kapsamlı ilk ve tek becayiş uygulaması tayinsepeti.com aracılığıyla daha hızlı sonuçlar alarak, becayiş bulabilirsiniz.


tayinsepeti.com’un Çalışma Sistematiği Nasıl İşlemektedir? 

*** Uygulamaya üyelik aşaması

*** Üyelik için SMS doğrulama kodunun girilmesi

*** Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra becayiş talebinde bulunulması (Becayiş Kaydı Oluşturulması)

*** Becayiş talebi için en az 1, en çok 3, il veya ilçe seçimi (il içi, il dışı veya ikisi birlikte)

*** Kaydınıza uygun becayiş bulunduğunda kısa mesaj ile anında bilgilendirme hizmeti

*** Becayiş kaydı bulunan diğer il veya ilçelerde bulunanlara becayiş talebinde bulunma (Becayiş İsteği Atma)

*** Gelen becayiş taleplerini değerlendirme (Onay veya Red Aşaması)

*** Eşleşme veya talepler sonrası becayiş onayları (Becayiş Onay Aşaması)

*** Becayiş onayı sonrası kişilere karşılıklı iletişim bilgilerinin paylaşılması (Becayişin Tamamlanması)